Lygių sistema

Grupelės yra sudaromos remiantis Europos Tarybos nustatytais kalbos mokėjimo kriterijais, parengtais pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (the Common European Framework of Languages). Žemiau pateikiame Jums kalbos mokėjimo kriterijų aprašymų lentelę.

 

Jūsų žinios bus įvertintos vienu iš šešių pagrindinių lygių (nuo A1 iki C2) bei bus parinkta geriausiai Jūsų kalbos mokėjimo lygį atitinkanti grupelė.

 

ANGLŲ KALBOS MOKĖJIMO LYGIAI

 

Anglų kalbos mokėjimo lygiai turi pavadinimus, kurie žymi kiekvieną iš Europos Tarybos nustatytų kalbos mokėjimo lygių. ALTE (Association of Language Testers in Europe) yra įtakingiausia Kalbos testuotojų asociacija Europoje, įkurta Kembridžo universitete. Ji ne tik davė pavadinimus anglų kalbos lygiams, bet ir rengia egzaminus, kurių metu tikrinama, ar besimokančiųjų kalbos mokėjimas atitinka tų lygių iškeltus reikalavimus.

Europos Tarybos lygis

ALTE LYGIS IR JO APIBŪDINIMAS

KEMBRIDŽO EGZAMINAI

1.

A1 (BREAKTROUGH)

0 BEGINNER (BREAKTROUGH)

2.

A2 (WAYSTAGE)

1 ELEMENTARY (WAYSTAGE)

KET

3.

B1 (THRESHOLD)

2 LOWER INTERMEDIATE (THRESHOLD)

PET, IELTS

4.

B2 (VANTAGE)

3 UPPER INTERMEDIATE (INDEPENDENT USER)

FCE, IELTS

5.

C1 (EFFECTIVE OPERATIONAL PROFICIENCY)

4 ADVANCED (COMPETENT USER)

CAE, IELTS

6.

C2 (MASTERY)

5 VERY ADVANCED (GOOD USER)

CPE, IELTS